Meteen naar de inhoud

Informatie

Begeleiding – Wat betekenen wij voor u – Vergoeding – Klachten

Begeleiding door de diëtist

De eerste keer dat u op het spreekuur van de diëtist komt, vindt het intakegesprek plaats. Dit gesprek duurt 60 minuten. Tijdens het gesprek komen onder andere uw wensen, mogelijkheden, medische en dieetgeschiedenis aan bod. Hieruit volgt een persoonlijk dieetadvies. Tijdens de volgende bezoeken bespreekt u uw vragen en uw ervaring met het dieetadvies en wordt desgewenst het advies bijgesteld. Vervolggesprekken duren 15 tot 30 minuten. De diëtist rapporteert met uw toestemming haar bevindingen terug aan uw behandelend arts of specialist. Wanneer u de behandeling wilt beëindigen is een afsluitend consult wenselijk om de begeleiding te kunnen evalueren en samen goed af te kunnen sluiten.

De diëtist legt persoonsgegevens vast om een kwalitatieve begeleiding te waarborgen. U hebt te alle tijden het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en/of te laten verwijderen.

Wanneer kan onze diëtist iets voor u betekenen?

Er zijn uiteenlopende redenen te bedenken wanneer u baat kan hebben bij diëtetische begeleiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Chirurgie
 • Coeliakie
 • CVRM en hartfalen
 • Diabetes mellitus
 • Emotie eten en eetstoornissen
 • Kanker
 • Longziekten
 • Maag-, darm- en leverziekten
 • Nierziekten
 • Ondervoeding en onbedoeld gewichtsverlies
 • Overgewicht / obesitas
 • Reumatische ziekten
 • Voedselovergevoeligheid
 • Zwangerschap

STAAT UW AANDOENING/ONDERWERP ER NIET BIJ?

Laat het gerust weten. Wellicht kunnen wij u toch verder helpen! Zo niet, wij kennen vele collega’s in de regio en zullen u dan doorverwijzen naar de juiste  diëtist.

Ook als u gezond bent, kan het goed zijn om een keer met een diëtist naar uw voeding te kijken. Zo kunt u zien wat nog mogelijke verbeterpunten zijn en zet u de puntjes op de i. Ons motto is ‘Beter voorkomen dan genezen’, het is dus nooit te vroeg om dit eens te laten onderzoeken!

Vergoeding

Dieetadvisering wordt voor 3 behandeluren vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt u er rekening mee dat deze vergoeding onder het eigen risico valt. Wanneer de dieetadvisering vergoed wordt vanuit de ketenzorg HZK is er geen sprake van een eigen risico. Uw huisarts kan u vertellen of dit voor u het geval is. Daarnaast is het mogelijk dat u recht heeft op extra vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Of dit in uw geval van toepassing is kunt u lezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Hieronder ziet u de tijd die gerekend wordt per consult. De tarieven verschillen per zorgverzekeraar.

Tarieven

Eerste consult:
Tijdsduur: 60 minuten
+ 15 minuten individueel dieetvoorschrift
Tarief: €100


Tweede en derde consult:
Tijdsduur: 30 minuten
Tarief: €40


Vervolgconsulten:
Tijdsduur: 15 / 30 minuten
Tarief: €20 / €40


Individueel dieetvoorschrift:
Tijdsduur: 15 / 30 minuten
Tarief: €20 / €40


Voorbeeld dagmenu:
Tarief: €20


Telefonisch of email consult:
Tarief: €20


Wandelconsult:
Tijdsduur: 30 minuten
Tarief: €40


Beeldbel vervolgconsult:
Tijdsduur: 30 minuten
Tarief: €40


Toeslag bij huisbezoek:
Tarief: €28

Bij verhindering

Het kan voorkomen dat u verhinderd bent om naar een afspraak te komen en deze wilt verzetten. Wij verzoeken u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren, bij voorkeur via de online agenda. Als de afspraak niet of niet tijdig is afgezegd, zijn we helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Meer informatie over de vergoeding en de wijze van declareren, vindt u in de algemene voorwaarden.

Klachten

Diëtistenpraktijk Op Maat doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u onverhoopt klachten, op- of aanmerkingen hebben over uw behandeling dan wordt het op prijs gesteld als u hierover contact opneemt. Uw klacht zal serieus en in vertrouwen behandeld worden. Samen met u wordt er naar een passende oplossing gezocht.

Mocht de klacht desondanks niet zijn opgelost, dan kunt u deze indienen bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar:

030 310 09 29

of

info@klachtenloketparamedici.nl